PRAVILA PRIVATNOSTI

Uvodno

Izdavač internetske stranice www.siljeg.hr je STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ŠILJEG d.o.o. sa sjedištem u Savudriji, Zambratija, Cvjetna ulica 2, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta 130000687, s osobnim identifikacijskim brojem 33045006279 (u daljnjem tekstu: „Izdavač“, “mi”, “nas”, “naš”), ujedno Voditelj obrade podataka.

www.siljeg.hr je internetska stranica putem koje Izdavač pruža informacije o uslugama koje se nalaze u ponudi Izdavača.

Korisnik internetske stranice www.siljeg.hr ili općenito usluga Stomatološke poliklinike Šiljeg d.o.o. je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila internetskoj stranici www.siljeg.hr ili koristila usluge (u daljnjem tekstu: „Korisnik“).

Internetska stranica podrazumijeva sve internetske stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene www.siljeg.com.

Općenito

Ova Pravila privatnosti propisuju uvjete i pravila koji se odnose na praksu postupanja u vezi s osobnim podacima Korisnika te objašnjavaju načine prikupljanja, obrade i zaštite osobnih podataka.

Znamo koliko je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna našim korisnicima i zato želimo biti jasni kako prikupljamo, koristimo i pohranjujemo osobne podatke.

Ova Pravila privatnosti primjenjuju se na bilo koju internetsku stranicu pod domenom www.siljeg.hr koja je u vlasništvu Stomatološke poliklinike Šiljeg d.o.o. ili bilo koji pristup uslugama putem interneta, neovisno o tome koriste li korisnici za pristup računalo, mobilni telefon, tablet ili drugi pametni uređaj.

Korištenjem ovih internetskih stranica, Korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetske stranice www.siljeg.hr i ostalih usluga putem Interneta u skladu s istima.

Pravo korištenja ovih internetskih stranica i usluga osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do tehničkih problema pri radu internetske mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Izdavača.

Izrada internetskih stranica je usluga koja je zaslužna za ovu internetsku stranicu koja je izrađena po naputcima i željama Stomatološke poliklinike Šiljeg d.o.o.

Promjena Pravila privatnosti

Izdavač pridržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internetskih stranica. Isto tako, Izdavač može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Izdavač pridržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Pravila privatnosti. Ako dođe do promjene Pravila privatnosti, a Korisnik nastavi koristiti naše usluge ili internetske stranice www.siljeg.hr, smatra se da prihvaća Pravila privatnosti u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Pravila privatnosti važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama www.siljeg.hr. Svako korištenje predmetnih internetskih stranica, osim upoznavanja s izmjenama Pravila privatnosti, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Potičemo da svaki Korisnik pažljivo pročita Pravila privatnosti, kao i sva dodatna pravila, da bi saznao kako se postupa u vezi njegovih osobnih podataka svaki puta kada koristi naše usluge ili internetsku stranicu www.siljeg.hr.

Bitno je da Korisnik prati sva ažuriranja ovih Pravila privatnosti i drugih pravila korištenja internetske stranice i usluga. Iako nismo dužni, o pojedinim promjenama ovih Pravila privatnosti možemo obavijestiti Korisnike javnom objavom ili slanjem elektroničke pošte. Najnovija verzija ovih Pravila privatnosti uvijek će biti dostupna ovdje, a Korisnik može provjeriti datum promjene kako bi znao kada je bilo zadnje ažuriranje.

Kako prikupljamo podatke?

Osobne podatke Korisnika prikupljamo kada nam ih Korisnik pošalje ili dopusti njihovo korištenje. Primjerice, putem obrasca na internetskoj stranici www.siljeg.hr, putem elektroničke pošte, telefonskim putem, poštom ili pisanim putem ili preko društvenih mreža putem kojih nas Korisnik može kontaktirati. U iznimnim slučajevima i kada Zakon to dopušta podatke Korisnika možemo dobiti i iz drugih izvora.

Koje podatke prikupljamo?

Kako bismo odgovorili na specifične upite Korisnika, personalizirali sadržaj Korisniku, prilagodili oglasne poruke u skladu s interesima ili ponašanjem Korisnika te općenito poboljšali korisničko iskustvo prikupljamo sljedeće podatke:

 • Podaci koje nam Korisnik izravno daje, a prikupljamo ih kroz obrasce na internetskoj stranici www.siljeg.hr, putem elektroničke pošte, društvenih mreža ili telefonskim putem.
 • Ime i prezime
 • E-adresa
 • Broj telefona
 • Poruka ili upit Korisnika (može uključivati podatke o prošlom ili trenutnom zdravstvenom stanju i podatke o izvršenim tretmanima)
 • Rendgenska ili druga slika od Korisnika
 • Podaci o tome kako Korisnik koristi internetsku stranicu www.siljeg.hr, koji uključuju podatke o uređajima i sustavima kojima Korisnik pristupa internetskoj stranici, poput vrste uređaja, vrste operativnog sustava, internetskog preglednika, IP adrese, piksela i drugi podaci vezani uz sustave kojima Korisnik pristupa internetskoj stranici.
 • Statistički podaci zapisa koji putem kolačića prate ponašanje Korisnika na internetskoj stranici, a uključuju podatke o vremenu provedenom na internetskoj stranici, podatke dijagnostike i analitike, podatke o tijeku i koracima Korisnika na internetskoj stranici. Također, uključuju informacije i podatke o aktivnosti i interakciji Korisnika s internetskom stranicom, koje koristimo za bolje razumijevanje potreba Korisnika ili mogućih problema, a u cilju poboljšanja iskustva Korisnika na internetskoj stranici. Više o tome kako koristimo podatke pohranjene u kolačićima pročitajte ovdje.
 • Podaci o korištenju elektroničke pošte koji podrazumijevaju vrijeme otvaranja odgovora poslanog elektroničkom poštom, broj otvaranja i broj klikova na odgovor poslan elektroničkom poštom.
 • Podaci dobiveni od treće strane, koji podrazumijevaju podatke od Korisnika i iz drugih javno dostupnih izvora koje dopušta Zakon, primjerice od društvenih mreža te ih možemo kombinirati s drugim podacima koje dobijemo od Korisnika.
 • Drugi podaci, koje možemo prikupljati o Korisniku, o njegovom korištenju internetske stranice www.siljeg.hr ili njegovom korištenju naših usluga, a čiju vrstu i način prikupljanja ćemo objasniti na mjestu gdje se prikupljaju te ih obrađivati uz privolu Korisnika. Korisnik može uskratiti pružanje određenih osobnih podataka, no to može imati utjecaj na mogućnosti korištenja određenih usluga. Pojedine podatke Korisnik je dužan ustupiti, a Stomatološka poliklinika Šiljeg d.o.o. kao voditelj obrade dužan obrađivati prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Kako koristimo podatke?

Osobni podaci prikupljeni od Korisnika mogu se koristiti u sljedeće svrhe:

 • U vezi s korištenjem naših usluga, odnosno mogućnosti odgovaranja na specifične upite Korisnika.
 • Radi kontaktiranja u vezi s terapijskim postupcima, što može uključivati i obradu podataka radi izrade plana terapija ili ponude.
 • Zbog poboljšanja općenitog korisničkog iskustva na internetskoj stranici, razumijevanju želja i potreba Korisnika i poboljšanja naših usluga.
 • Pružanja relevantnijeg oglašavanja, odnosno isporučivanja oglasa koji su u skladu s interesima Korisnika ili se temelje na ponašanju i aktivnosti Korisnika na internetskoj stranici.
 • Za slanje promotivnih obavijesti putem elektroničke pošte, poput obavijesti o posebnim ponudama, beneficijama za pacijente, akcijama, popustima i edukativnih materijala.
 • Za analitičke i statističke obrade kako bi bolje razumjeli kako Korisnici koriste naše usluge i internetsku stranicu.
 • Za istraživanje i analize tržišta i klijenata kako bi bolje razumjeli tržišne potrebe i više saznali o našim klijentima te im mogli ponuditi najrelevantniju komunikaciju i općenito bolju uslugu.
 • Radi dijeljenja osobnih podataka s našim Ugovornim izvršiteljima obrade podataka, poput naših IT i infrastrukturnih partnera, marketinških partnera, knjigovodstvenog servisa ili partnera za organizaciju smještaja.
 • Radi obrade koja je nužna prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i drugih zakona koji nas to obvezuju.

U svrhu obrade osobnih podataka Korisnika koristimo aplikacije/platforme koji su naši ugovorni izvršitelji podataka i s kojima imamo Ugovor o korištenju i zaštiti osobnih podataka:

 • Facebook – Aplikacija putem koje se predstavljamo i oglašavamo našim postojećim i potencijalnim korisnicima. Ukoliko želimo doseg naših postojećih korisnika moguće je ubacivanje baze osobnih podataka postojećih korisnika (onih koji su za to dali privolu) u aplikaciju koja onda prikazuje oglase samo tim korisnicima, kao i povratno oglašavanje određenim skupinama korisnika čije su aktivnosti na internetskoj stranici prikupljene putem Facebook pixela ugrađenog u kod internetske stranice www.siljeg.hr.

Kako pohranjujemo podatke?

Podatke Korisnika pohranjujemo na vlastitim serverima lociranim u Hrvatskoj i na serverima ponuđača usluga u oblaku koji se nalaze u EU i SAD-u.

Pohranjujemo i obrađujemo samo one podatke i od onih korisnika koji su dali osobnu privolu za njihovu obradu i u svrhe koje ne izlaze iz svrha navedenim u ovim Pravilima privatnosti. U slučaju iznimne pohrane i obrade podataka, koja nije obuhvaćena ovim Pravilima privatnosti Korisnik će prethodno o tome biti obaviješten. Zaštita privatnosti osobnih podataka je trajna te poduzimamo sve mjere zaštite istih u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Prema Zakonu o stomatološkoj djelatnosti, medicinski podaci čuvaju se 10 godina od završenog liječenja, dok se prema Zakonu o računovodstvu računovodstveni podaci čuvaju 11 godina.

Za više informacija o tome gdje i koliko dugo se pohranjuju podaci Korisnika molimo Vas da nas kontaktirate na poliklinika.siljeg@gmail.com. 

Kako štitimo osobne podatke Korisnika?

Osobne podatke Korisnika i njihovu zaštitu shvaćamo ozbiljno te trajno primjenjujemo odgovarajuće organizacijske, fizičke i tehničke mjere kako bi zaštitili sve osobne podatke koje prikupljamo.

U svrhu zaštite osobnih podataka poduzeli smo niz mjera:

 • Pravilnik o zaštiti i obradi podataka klijenata Stomatološke poliklinike Šiljeg
 • Procjena rizika i sigurnosti informatičke opreme i servera na kojima se pohranjuju osobni podaci.
 • Upotreba sigurnih i pouzdanih servera za pohranu podataka.
 • Pažljiv i odgovoran izbor Izvršitelja obrade te potpisivanje ugovora o zaštiti podataka sa svim izvršiteljima obrade podataka.
 • Osposobljavanja zaposlenika o važnosti povjerljivosti, održavanja sigurnosti i privatnosti i postupanja u vezi s osobnim podacima Korisnika.
 • Osobne podatke Korisnika nećemo dostavljati, prodavati ili ustupiti trećim stranama, osim onima koji su navedeni u ovim Pravilima privatnosti te onima s kojima imamo Ugovor o zaštiti osobnih podataka. Podatke iznimno možemo dostaviti trećoj strani ako je to neophodno za zaštitu vitalnih interesa Korisnika, zakonski obvezno, potrebno u svrhu pravnih postupaka, izričito zatraženo od strane Korisnika ili neophodno za odgovor njegovom zahtjevu.

Osobne podatke za koje više ne postoji osnova ili privola za obrađivanje možemo zadržati u svrhe statistike ili čuvanja povijesti komunikacije, ali iste nećemo obrađivati niti na koji način te ćemo ih čuvati od bilo kojeg neovlaštenog pristupa ili upotrebe.

Bitno je istaknuti kako, bez obzira na mjere zaštite osobnih podataka koje poduzimamo, nijedno internetsko mjesto, elektronički prijenos, računalna mreža ili bežična veza nisu posve sigurni.

Koja su prava Korisnika u vezi s osobnim podacima?

Korisnik u svakom trenutku bez navođenja razloga može zatražiti svoja prava vezano uz osobne podatke koji se obrađuju, osim vezano za one podatke koje prikupljamo s obzirom na Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Ta prava podrazumijevaju:

 • Pravo na uvid u osobne podatke i svrhe njihove obrade
 • Pravo na izmjenu osobnih podataka
 • Pravo na brisanje osobnih podataka
 • Pravo na ograničenu obradu osobnih podataka i pravo na izmjenu svrhe obrade
 • Pravo na slanje osobnih podataka
 • Pravo na povlačenje privola za obradu osobnih podataka

Korisnik može svoja prava vezano uz osobne podatke provesti slanjem poruke na poliklinika.siljeg@gmail.com ili putem obrasca.

Kontakt

Ako imate bilo kakvo pitanje o obradi ili zaštiti osobnih podataka kontaktirajte nas na poliklinika.siljeg@gmail.com ili na adresu Stomatološka poliklinika Šiljeg, 52475 Savudrija, Zambratija, Cvjetna ulica 2.

U slučaju da smatrate da u vezi s vašim podacima ne postupamo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i GDPR uredbom te ako isto ne možete riješiti u suradnji s nama, pritužbu možete podnijeti nadležnom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Zadnja izmjena: 30. 4. 2021.

Designed by Cludi. All rights reserved.