Croatia

UK

Italy

Lokacija - Poliklinika

Lokacija - Dentalni rentgen

HealthCard

Oralna kirurgija i implantologija


 

07Oralna kirurgija je specijalistička grana u polju stomatologije koja se bavi dijagnostikom, konzervativnim i kirurškim liječenjem bolesti zuba, čeljusti, usne šupljine i bliskih okolnih područja, te plastičnorekonstruktivnim zahvatima. Sastoji se od dentalne kirurgije, kirurgije specifične i nespecifične infkecije usne šupljine i čeljusti, pretprotetske kirurgije, kirurške protetike i implantologije.

U uskoj je vezi s maksilofacijalnom kirurgijom i najbolje je kad djeluju zajedno. Teško je precizno odrediti gdje prestaju odgovornosti jedne i počinju odgovornosti 08druge struke. Ako surađuju i ako obje specijalnosti predstavljaju razumni predstavnici struka, tada to nije važno. Oralna implantologija je stomatološka disciplina bazirana na oralnoj kirurgiji i stomatološkoj protetici.

Radi se o ugradnji posebnih korijenskih nadomjestaka (implantata) izrađenih od titana. Implantati mogu značajno poboljšati funkciju postojećih zuba ili u potpunosti preuzeti njihovu ulogu. Preduvjet ugradnje dentalnih implantata je specijalistički pregled koji obavljamo u našoj poliklinici, tada pristupamo sanaciji usne šupljine odstranjivanjem svih naslaga sa zuba i samoj ugradnji dentalnih implanata.

U današnje vrijeme razvoja tehonologije implantat je neusporedivo bolje estetsko i funkcionalno rješenje od danas zastarjele tehnologije izrade zubne proteze. U našoj poliklinici raspolažemo sa suvremenom opremljenom operacijskom dvoranom Kirurgija 2za sve oralnokirurške zahvate što podrazumijeva alveotomije (ekstrakcija retiniranog ili impaktiranog umnjaka), apicektomije (kirurško odstranjenje vrha korijena kod upalnih procesa na samom), frenulektomije, modelacije alveolarnog grebena, podizanja dna sinusa (sinus lifting), te niz raznih orlano kirurških zahvata. Uz klasične aparate za dentoalveolarnu kirurgiju i implantologiju 04kod kirurških zahvata na kosti koristimo i uređaj za piezo kirurgiju-preparacija kosti bez upotrebe rotirajućih svrdala o freza. To je potpuno atraumatski način obrade kosti koji se temelji na visokofrekventnoj osililaciji radnog instrumentau dodiru sa kosti-piezo efekt. Ovakav način je posebno učinkovit kod predimplantoloških regenerativnih zahvata – podizanje dna sinusa, augmentacije grebena i osteoplastike.

Osim implantologije obavljamo komplicirana vađenja zuba, alveotomije, apikotomije, frenulektomije, koritkotomije i cistektomije.

 

Jurica Šiljeg dr. dent. med.
specijalist oralne kirurgije

Ankylos                                          restylane page1                                                Geistlich