Croatia

UK

Italy

Lokacija - Poliklinika

Lokacija - Dentalni rentgen

HealthCard

Ortodoncija


slika 5

Ortodoncija je grana stomatologije koja se bavi ispravljanjem nepravilnog položaja zuba i među čeljusnog odnosa. Oko 90% djece danas ima neku od nepravilnosti. Bitno ih je pravodobno uočiti i utvrditi. Premda većinu pacijenata čine djeca školske dobi, ortodontske usluge mogu koristi pacijenti svih dobnih skupina.

Prije ulaska u terapiju svi zubi trebaju biti sanirani, a higijena besprijekorna.damon-braces-model 

 Kod pacijenata koji imaju mješovitu denticiju (mliječni i trajni zubi) na raspolaganju su terapije raznim mobilnim napravama. Kod pacijenata koji imaju stalnu denticiju (sve trajne zube) može se koristiti terapija fiksnim napravama. (Damon system)

Ortodontska terapija se može koristiti i u svrhu pretprotetske pripreme, gdje se situacija u ustima priprema za ljepši i bolji protetski rad. Sve to nudimo u našoj poliklinici uključujući i izradu raznih udlaga.

Mogućnost plaćanja u ratama!

 
 
Mr.sc. Jelena Šiljeg Batagelj,  dr. dent. med.
spec. ortodoncije

 

 

Damon system